دسته بندی ها

تی بگ چای سبز

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای سبز تيکانه کلاسيک

120000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تیبگ چای سبز با دارچين

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

rene چای با تکه های ميوه

255000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دمنوش چاي سبز سفيد

235000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای دووش آدا چای صورتي

118000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي adacayi

114000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي سبز کارالی

114000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي سبز فرم دارجين

81000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد